ამოარჩიე სურათი

Base64 ფუნქციის კოდი მუშაობს მხოლოდ ერთ მხარეს (ანუ აკოდირებს).

სურათი base64 კოდირებისთვის


ყველა ველი შეავსეთ?

By Geodles.Com 2012